GDPR - EU-databeskyttelsesforordningen

GDPR - EU-databeskyttelsesforordningen

Comets behandler en ganske lille mængde personoplysninger der behandles i henhold dantabeskyttelsesforordningen  

De bruges f.eks. til at holde styr på medlemmerne (navn, fødselsdato, kontaktoplysninger), kontingentopkrævning samt til turneringsudvalg i Dansk Basketball Forbund, mv. 

Personoplysningerne slettes 24 måneder efter afsluttet medlemskab, hvis personlige data ikke er nødvendigt for juridisk forpligtelse eller generelt interesse eller andet retsgrundlag til hvilket formål behandlingen forbliver. Medlemmer af en holdportkonto kan slette sig selv. Dog vil data i form af billeder mv. vil blive slettet så hurtigt som muligt såfremet et medlem/træner/holdleder/bestyrelsesmedlem skriftligt anmoder herom. Klubben skal årligt vurdere formålet med behandlingen af personoplysningers forblivelse.

Overførsel fra og til tredjelande kan ske ved turneringsdeltagelse fra/i tredjelande skal ligeledes overholde alle krav i Dataforordningen.

Publicering via sociale medier, klubbens hjemmeside herunder markedsføring samt sponsorsamarbejde kan indeholde billeder, navne samt kampresultater, hvorfor klubben beder hver enkelte medlem/værge om at signere en generel tilladelse til at situationsbilleder samt holdbillede kan anvendes i omtalte  sammenhænge. Sidstnævnte er frivilligt og har ikke konsekvenser for medlemmet.

Klubben anvender udelukkende Holdsport som kommunikations værktøj for medlemmer, trænere, holdledere samt bestyrelse. 

Hvis du vil vide mere; https://www.datatilsynet.dk/ge...