Etik

Etik

I. Etiske normer for udøverne

 • Gør altid dit bedste!
 • Overhold Børnereglerne og normerne for fair play i børne- og ungdomsbasketball!
 • Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere!
 • Vis respekt over for alle spillere, både medspillere og konkurrenter!
 • Lad være med at diskutere med dommere eller andre officials!
 • Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig!
 • Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller ledere!
 • Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig!

  II. Etiske normer for trænere

 • Vær et godt eksempel og en god rollemodel for dine spillere!
 • Skab mulighed for og motivér spilleren til at udvikle sit individuelle talent uanset niveau!
 • Tilrettelæg træning og konkurrence således, at den er passende i forhold til hver enkelt udøvers alder og udviklingstrin!
 • Overhold og respektér Børnereglerne og normerne for fair play i børne- og ungdomsbasket og tilskynd udøverne til at gøre det samme!
 • Lær gennem dine egne handlinger dine spillere at optræde med respekt over for dommere, officials og modstandere/konkurrenter!
 • Giv positiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov og alder!
 • Undgå overdreven negativ kritik!
 • Prioritér indsats efter evne over resultatet! Arbejdsmoral, arbejdsindsats og proces er vigtigst.
 • Tilskynd spillerne til at respektere hinanden som individer - uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale!
 • Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser!
 • Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge spillere opdateret!
 • Vær altid opmærksom på den magt, du har som træner, og undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med spillere.
 • Behandl alle spillere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!
 • Vis interesse og omsorg for syge og skadede spillere!  

III. Etiske normer for ledere og ansatte i organisationerne

 • Søg at give alle spillere lige muligheder for at deltage uafhængigt af deres baggrund, idrætslige evner og potentiale!
 • Inddrag spillerne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet til børne- og ungdomsbasketball!
 • Udøveren deltager for sin fornøjelses og ikke for belønningens skyld. Overdriv derfor ikke brugen af præmier!
 • Gå forrest med en positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer!
 • Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser!
 • Lær udøverne respekt for organisationsværdierne åbenhed og demokrati!
 • Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!
 • Behandl alle spillere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!

  IV. Etiske normer for forældre

 • Vær et godt eksempel og en god rollemodel for børnene / de unge i hallen.
 • Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke!
 • Tænk på, at det er dit barn der spiller basketball – ikke dig!
 • Tilskynd dit barn til at spille eller udøve basketball efter Børnereglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold!
 • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 • Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men vær positiv og vejledende
 • Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl!
 • Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!
 • Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials ved at respektere deres valg og brug af spillere. Forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!
 • Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!
 • Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 • Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!

https://www.basket.dk/Etisk-Kodeks